::KONTROL
Nyrefunktionen skal kontrolleres hyppigt. Dette kræver ofte indlæggelser omend af kortere varighed. Kontrol af urinen for infektion vil være individuel, men i perioder ofte 1 gang om måneden. Blæretømningsforholdene skal ligeledes i perioder kontrolleres hyppigt og behandles ved behov.
Et standardiseret kontrolforløb er for denne type patientgruppe særdeles vanskelig at stætte op, idet hver enkelt patient ofte har specielle forhold der gør at kontrollerne skal varieres. Centret til behandling af blæreekstrofi skal vurdere resultaterne af kontrollerne. Generalt kan det siges at rutinekontroller, der kan foretages lokalt bør foretages her. Det drejer sig om kontrol under indlæggelser (reneografi, rtg. kontrol af bækken, kontrol af resturin osv) eller hos egen læge, hyppigst kontrol dyrkning af urinen.
Normalt bør patienten have en kontaktlæge på den lokale børneafdeling.